Hiển thị kết quả duy nhất

Nẹp nhập khẩu Châu Âu Arbiton được nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Decoria Balan
Nẹp Arbiton gồm có
Nẹp thông phòng Arbiton ( Nẹp T)
Nẹp chên cốt Arbiton (Nẹp cao thấp)
Nẹp kết thúc Arbtion

Lưu ý dùng nẹo Arbiton chúng ta có thể sử dụng cách bắt vít hoạc sử dụng keo dán cho nẹp như silicon, tirbon